Menu Présentation :: Journal du jour :: Portraits :: Annexes :: Cartes :: Le forum ::-:: Retour site général ::-::

:: Présentation de l’opération ::
   
English version | Version française | Version marquisienne


Hi’opo’ara’a i te mau faufa’a tahito e vai ra i raro i te moana i te vahi pi’ihia Rabot i Hiva Oa

:: Fenua Enana – Porinetia Farani ::
Te tupura’a o teie ma’imira’a

I tona hopura’a na raro i te moana, i te vahi pi’ihia « Le Rabot », ua ‘itehia o Philippe Penot i te tahi ‘ofa’i taraihia no te mau ‘ohipa tautai. Ua ‘itehia teie mau moiha’a i roto i te moana i te area 10 e 30 metera te hohonu. U atu’uhia teie ‘ohipa i roto i te rima o te feia mana.

E hi’opo’a te pu GRAN ( Pupu no te ma’imira’a i te mau moiha’a tahito o te ho’e nuna’a e vai ra i roto i te moana) i te vahi parauhia a’e na no te :

- tai’o i te mau vahi fa’ata’ahia no te ma’imira’a faufa’a tahito e vai ra i roto i te moana
- hi’o maite e no te ha’apapu i te vaira’a o teie mau faufa’a
- fa’ati’a i te tahi parau papa’i i ni’a i te huru o teie mau moiha’a taraihia i roto i te ‘ofa’i (te mau tutau ihoa ra)
- ha’apapu i te tu’atira’a e vai ra i rotopu i te mau vaira’a moiha’a tahito e ti’a nei i roto i te moana e vetahi e vai ra i ni’a i te fenua.

E hamata teie ma’imira’a i te 26 no fepuare tae noa atu i te 11 no mati. Teie ia te ‘ohipa e ravehia :

- te ha’apapura’a i te ‘a’ano o teie vahi
- te tanumerara’a i te mau moiha’a
- te hi’opo’ara’a i te huru o te mau tutau
- te papa’ira’a i te hoho’a fenua e te huru o te raro o te moana
- e te hi’opo’ara’a maite ato’a i te pae tahatai e te mau fa’a i piha’i iho i te vahi ma’imira’a

I te hepetoma matamua, e hi’opo’ahia te moana e i te piti o te hepetoma, te mau tuha’a fenua te hi’opo’ahia. Tera ra e nehenehe te terera’a o te ‘ohipa e taui no te huru o te reva e te huru o te miti ato’a ho’i.

Na Robert Vecella tane e fa’atere i teie ‘ohipara’a. Ona ho’i te ra’atira o te pu GRAN i Tahiti nei. Ona ato’a ho’i te ta’ata hi’opo’a i te mau moiha’a tahito e te ra’atira o teie ma’imira’a. E ‘ape’ehia ona e o Christiane Dauphin vahine, o te ho’e rave ‘ohipa o te Pu o te Ta’ere Ma’ohi e o Yann Hubert, oia ho’i te ta’ata pata hoho’a i raro i te moana.
I Hiva Oa, e tauturuhia teie pupu e te tahi feia no ‘o ihoa ‘ape’ehia e te ta’ata tei ‘ite matamua i teie mau moiha’a tahito.

E tautuurhia teie ‘ohipara’a e te fa’atere hau no te pae o te u’i ‘api e te Ta’ere Ma’ohi no Porinetia Farani, o Tauhiti Nena tane. Ua fa’ati’ahiateie ‘opuara’a i te 8 no fepuare 2006, na roto i te parau fa’ati’a 2/MJC.

E tai’o-rahi-hia te mau vahi e ‘itehia i te mau tutau na raro i te moana i Porinetia Farani. Tera ra, tei te ava no Afareaitu (Moorea) noa tei hi’opo’ahia e te pu GRAN i te matahiti 2003 (E tai’o mai i te parau papa’ihia i roto i te rave’a ha’apuroro ve’a parauhia « internet ».

I te mau motu no Totaiete ma, e ‘itehia teie mau vahi fa’aru’era’a tutau i piha’i iho i te mau ava. E rave’a teie no te hi’opo’a i te ‘ohipa maere e ‘itehia i te mau motu i te Fenua Enana i te mea e, e ‘ere teie mau motu i te tai roto. E tamata teie pu i te tatara i te tumu o teie vaira’a pu’era’a moiha’a tahito no te mea ‘aita e ta’a maita’i i tona parau. 

Te mau pu tauturu :

Te fa’aterera’a hau o te u’i ‘api, o te ta’ere Ma’ohi no Porinetia Farani, ‘ohipa ato’a no te fa’a’ite i te mau peu no teie tau
Te pu no te Ta’ere Ma’ohi no Porinetia Farani
Te pu ravera’a ‘ohipa  Pacific Plastique

E tauturuhia te pu GRAN, i te pae no te mau moiha’a e fa’a’ohipahia no te hopu na raro i te moana e te Scuba Tek (Yacht Club no Arue)


Te mau ta’ata no teie ma’imira’a :
Robert Veccella - Ta’ata hi’opo’a i te mau faufa’a tahito no te GRAN no Porinetia Farani, ta’ata fa’atere i teie pupu.
Christiane Dauphin - Rave ‘ohipa no te Pu o te Ta’ere Ma’ohi.
Yann Hubert - Ta’ata pata hoho’a na raro i te moana.

Te mau rave’a :
Na Eric Le Lyonnais e ha’apa’o i te hopura’a na raro i te moana i Atuona (Hiva Oa)

Hurira’a na roto i te reo tipe’e :
Reo peretane - Bertrand Devaux

Email : Bertrand.devaux@mail.pf

Reo tahiti - M. A.

Reo ‘enana - Duchek Antoinette et Dupont Géraldine

Te mau ta’ata ha’apa’o i te mau ma’imira’a :

Robert Veccella
GRAN, Tahiti
Email : robert.veccella@archeonavale.org
Télephone : (689) 53 10 85

Max Guérout
GRAN, Métropole
Email : granmax@archeonavale.org
Téléphone : 04 67 35 92 01 ou 06 23 16 78 17

Sébastien Eon
GRAN
Maintenance et administration du site Internet du GRAN - www.archeonavale.org -, aspects techniques concernant la mise en ligne des journaux.
Email : sebastien.eon@archeonavale.org


Robert Veccella

      © GRAN 2006